Adatkezelési Tájékoztató

a ladypower.hu és a shop.ladypower.hu oldalakkal kapcsolatos adatkezelési műveletekkel összefüggésben

A jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseit.

 

 1. Tájékoztató adatok

 

Adatkezelő

Neve: GYNO-CONT Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(továbbiakban: Adatkezelő)               

Székhelye: 9026 Győr, Bácsai u. 148/D.

Képviseli: Németh Melinda, ügyvezető

Telefonszám: +36 96 523 178

E-mail: [email protected]

 

 1. Az adatkezelés célja

2.1. Üzenetküldés

2.1.1. Üzenetküldés a weboldalon keresztül

Az Adatkezelő a https://www.ladypower.hu/ weboldalon keresztül ad tájékoztatást az általa nyújtott nőgyógyászati szolgáltatásokról, friss híreket és publikációkat, valamint szakirodalmat oszt meg a témával kapcsolatban, egyúttal pedig közvetlen elérhetőséget biztosít a honlapra látogatók számára az üzenetküldés funkcióval.

Az „ügyfélszolgálat” menüpont alatt lehetőség van arra, hogy a természetes személyek nevük, e-mail címük, valamint telefonszámuk megadásával üzenetet küldhessenek az adatkezelő ügyfélszolgálata részére. Az így megvalósított adatkezelés célja, hogy az Érintett részéről a témával kapcsolatban felmerült kérdés vagy vélemény mihamarabbi megválaszolásra kerüljön. Az adatkezelés célja továbbá az Érintettek részére az információ minél hatékonyabb átadása.

Az üzenet elküldése csak abban az esetben lehetséges, ha az érdeklődő az adatvédelmi tájékoztatóra mutató link után lévő kis négyzet bejelölésével kifejezetten nyilatkozik, hogy a Társaság adatkezelési tájékoztatóját megismerte, az abban foglaltakat elfogadja és kifejezetten hozzájárul megadott adatainak a kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az Érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását – Adatkezelő e-mail címére küldött nyilatkozatával – bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

2.1.2. Üzenetküldés az Adatkezelő e-mail címére

Az Adatkezelő részére a [email protected] oldalon keresztül, valamint a győri ([email protected]), a budapesti ([email protected]), és miskolci ([email protected]) rendelők részére lehet üzenetet küldeni.

 

Az adatkezelés célja az Érintettel történő kapcsolattartás, az időpont foglalások kezelése, és nyilvántartása, valamint kérdés esetén az gyors válaszadás.

 

Az üzenet elküldésével az Érintett tudomásul veszi, hogy e-mail címe az Adatkezelő számára ismertté válik és az adatkezelő a megadott e-mail címet kizárólag elektronikus levelezés céljából használhatja.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az Érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását – Adatkezelő e-mail címére küldött nyilatkozatával – bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

2.2. Hírlevél szolgáltatás

Az Adatkezelő a weboldalon lehetővé teszi, hogy a természetes személyek a nevük (kereszt- és vezetéknevük) és az e-mail címük megadásával a hírlevélre feliratkozhassanak.

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a megadott e-mail elérhetőségre küldött üzenet formájában rendszeres tájékoztatást nyújtson az általa nyújtott szolgáltatásokkal, akciókkal, és aktuális információkkal kapcsolatban. Az adatok elküldését követően az Érintett egy visszaigazoló e-mailt kap, melyben a kapott linkre történő kattintással, azaz a feliratkozás megerősítésével aktiválhatja a szolgáltatást.

Az adatok elküldése csak abban az esetben lehetséges, ha az érdeklődő az adatvédelmi tájékoztatóra mutató link után lévő kis négyzet bejelölésével kifejezetten nyilatkozik, hogy a Társaság adatkezelési tájékoztatóját megismerte, az abban foglaltakat elfogadja és kifejezetten hozzájárul megadott adatainak a kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az Érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását – Adatkezelő e-mail címére küldött nyilatkozatával – bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

2.3. Webshopon történő vásárlás

 

2.3.1. Regisztráció a webshopon

 

Az Adatkezelő által fenntartott webáruházon (https://shop.ladypower.hu/) történő megrendelés kizárólag előzetes regisztrációt követően lehetséges, azonban a regisztrációt követően a megrendelés nem kötelező. Amennyiben az Érintettek a megrendelést regisztráció nélkül indítják meg, a Webáruház a regisztrációs felületre irányít, ahol az Érintetteknek végre kell hajtaniuk a regisztrációt. Az Adatkezelő egyúttal tájékoztat a regisztráció előnyeiről is (visszatérve már gyorsabban tud vásárolni, nyomon követheti a rendelést, igényelhet LadyPower hírlevelet). Az adatkezelés célja a webáruházon az érintettek, mint vevők által leadott megrendelés és a vásárlás esetén a számla kiállításához szükséges adatok beszerzése.

 

Az Érintett magánszemélyként, cégként és egyéb adószámmal nem rendelkező vásárlóként is regisztrálhat.

Minden esetben – akár magánszemély, akár cég kapcsolattartója – meg kell adnia a regisztrációhoz nevét, e-mail címét, telefonszámát, mobiltelefonszámát, valamint a számlázáshoz használt címét. A regisztráció történhet facebook vagy google fiók segítségével is. A regisztrációhoz egy szabadon megadott jelszó és annak Érintett általi megerősítése szükséges.

Az adatok elküldése csak abban az esetben lehetséges, ha az érdeklődő az adatvédelmi tájékoztatóra mutató link után lévő kis négyzet bejelölésével kifejezetten nyilatkozik, hogy a Társaság adatkezelési tájékoztatóját megismerte, az abban foglaltakat elfogadja és kifejezetten hozzájárul megadott adatainak a kezeléséhez. A sikeres regisztrációt követően Adatkezelő a regisztráció megtörténtéről visszaigazoló e-mailt küld a megadott e-mail címre.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az Érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását – Adatkezelő e-mail címére küldött nyilatkozatával – bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben érintett a webáruházban megrendelést ad le, úgy adatait Adatkezelő legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

2.3.2. Webshopon történő megrendelés és annak kifizetése

 

Az Adatkezelő által fenntartott webáruházon a megrendelés leadása kizárólag a 2.3.1. pont szerinti előzetes regisztrációt követően lehetséges. Az adatkezelés célja az Érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a leadott megrendelések felvétele, nyilvántartása, a megrendelés visszaigazolása, a teljesítés, kiszállítás, elszámolás, panaszkezelés.

 

A webshopban a megvásárolni kívánt áru fizetése történhet utánvétellel, átutalással, PayPal rendszer használatával vagy bankkártyával/ barion egyenlegről.

 

A honlapon a Barion Payment Zrt.  biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét,

A regisztrációt, illetve a bejelentkezést követően, a szolgáltatás alkalmazása során a felhasználó a ###CegNev### ügyfélszolgálati felületen kiválasztja a tartozások menüpontot. A befizetendő számlát. A 3. pontban rögzített adatok megadását, valamint a szerződési feltételek elfogadását követően a felhasználó a „Pénztár” gombra kattintva a Barion Payment Zrt. fizetési oldalára kerül átirányításra. A Barion Payment Zrt. internetes felületén szükséges megadni a tranzakció lebonyolításához a Barion Payment Zrt.  által megkövetelt adatokat. A „Fizetem” valamint a „Mégsem” gombok megnyomásával a Felhasználó visszairányításra kerül a ###CegNev### internetes ügyfélszolgálat felületére, ahol az elvégzett tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről tájékoztatást kap. A tájékoztatás egyrészt a felhasználói felületen jelenik meg, másrészt a felhasználó által megadott e-mail címre e-mailben is megküldésre kerül.

 

Internetes bankkártyás fizetés során, az előfizetői adatokon felül a ###CegNev### a következő adatokat kéri el, kezeli, valamint továbbítja a Barion részére:

 • a felhasználó mobil telefonszáma (amennyiben van ilyen);
 • a felhasználó e-mail címe;
 • szállítási cím;
 • számlázási cím;
 • e-mail cím

Az adatok kezelésének és továbbításának célja a fizetés biztonságának garantálása és szabályos lebonyolításának ellenőrzése, illetve panasz kivizsgálása, kezelése. A ###CegNev### a tranzakcióval kapcsolatos adatokat a tranzakció dátumától számított 1 évig kezeli, ezt követően törli azokat. A fentieken túl a ###CegNev### a következő ún. tranzakciós adatokat kezeli és továbbítja a Barion részére:

 • tranzakció dátuma;
 • tranzakció összege;
 • tranzakció deviza neme;
 • tranzakció típusa (számlabefizetés); 

 

A fizetési tranzakció szabályos lebonyolítását, a bankkártya adatok kezelését, az adatok titkosítását, a folyamat biztonságát a Barion Payment Zrt.  végzi és biztosítja.

 

A tevékenysége végzése körében a Barion Payment Zrt. adatfeldolgozónak minősül.

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az érintettel kötött szerződés teljesítése.

 

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben érintett a webáruházban megrendelést ad le, úgy adatait Adatkezelő legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

2.3.3. A megrendelés visszaigazolása

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rögzíti a távollévők között kötött szerződés szabályait. A Korm. rendelet 18.§-a alapján a távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről.

 

Ezen szabályozás alapján a kiválasztott termék(ek) megrendelését követően a megrendelést az Érintett által megadott e-mail címre történő üzenetküldéssel az Adatkezelő megerősíti.

A visszaigazolásban az Adatkezelő az alábbi adatokat tűnteti fel: érintett neve (vezeték és keresztnév), e-mail címe, rendelés száma, rendelés napja, rendelés ideje, rendelés részletei (terméknév, termékkód, mennyiség, egységár és teljes ár), szállítási mód és költség, szállítási cím.

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az érintettel kötött szerződés teljesítése.

 

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben érintett a webáruházban megrendelést ad le, úgy a visszaigazolást követően az adatait Adatkezelő legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

2.3.4. A termék kiszállítása

 

A megrendelt termék kiszállításához az Adatkezelő adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, amely jelen esetben a GLS Futárszolgálat.

 

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az érintettel kötött szerződés teljesítése.

 

Az adatkezelés időtartama: A termék kiszállítását követően az Érintett adatait Adatkezelő legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

2.3.5. Webáruházi vásárlásról történő számlakiállítás

 

A megrendelést követően a megrendelt termékekről az Adatkezelő számlát állít ki, melyet eljuttat az Érintett számára.

 

A számlakállítás folyamán az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: érintett neve, számlázási név, számlázási cím, adószám (amennyiben az adószám jogi személy, adószámmal rendelkező természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében értelmezhető)

 

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az általános forgalmi adóról (Áfa) szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

 

Az adatkezelés időtartama: A vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

 

2.3.6. Webáruházban történt megrendeléstől való elállás vagy felmondás gyakorlása érdekében tett nyilatkozat és ennek visszaigazolása

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-a alapján távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztót elállási jog illeti meg. A 20.§ (2) bekezdése alapján az elállási jogot fogyasztó termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. aa) a terméknek,
 2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 5. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

Az elállási és felmondási jog gyakorlásával kapcsolatosan Adatkezelő az Érintett alábbi adatait kezeli: érintett neve (vezeték és keresztnév), szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, érintett címe, érintett termékek leírása, minden egyéb érintett által megadott adat

 

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján.

 

Az adatkezelés időtartama: Az elállási vagy felmondási nyilatkozat megtételétől számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

2.3.7. Webáruházban történt megrendeléssel kapcsolatos vásárlói vélemények felmérése

 

A webáruház teljesítményét jelentősen befolyásolhatja a pozitív ügyfél visszajelzések hiánya vagy megléte. Ezért az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a vásárlói visszajelzéseket kellően hiteles formában tűntesse fel.

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Adatkezelő jogos érdeke

A Társaság a jogos érdeket érdekmérlegelési teszt alapján vizsgálta és igazolta. Az érdekmérlegelési teszt igazolta, hogy ezen adatkezelés az adatkezelő érdekei érvényesítése érdekében szükséges, az érintettek szabadságait és érdekeit az adatkezelés ilyen módja hátrányosan nem érinti.

 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

2.4. Sütik (cookie-k) kezelése

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Érintett számítógépére úgy, hogy azokat az Érintett internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát. Az Érintett felelőssége, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket törli.

 

A weboldal látogatóit a Google Analytics nevű ingyenes adatelemző szoftver monitorozza. Ennek céljából a Google Analytics követőkódja megtalálható a weboldal forráskódjában.

Az elemző szoftver a látogatói IP címek alapján látogatói statisztikákat készít.

 

Az adatkezelés céljai szerint az alábbi Adatfeldolgozókhoz kerülnek az adatok.

A web analitikánál használt adatgyűjtés adatai a következő szolgáltatóhoz kerülnek:

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.

 

Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik.

 

 1. Az Érintettek kategóriája

 

Érintett a jelen tájékoztató szempontjából minden természetes személy, aki a www.ladypower.hu honlapot meglátogatja, üzenetet küld, a hírlevélre feliratkozik, a webshopon regisztrál, illetve a webshopon vásárol, valamint mindazon természetes személyek, akikvalamely jogi személy kapcsolattartójaként vagy megbízottjaként járnak el.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

 • Üzenetküldés weboldalon keresztül: a természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma.
 • Üzenetküldés az Adatkezelő e-mail címére: a természetes személy neve, e-mail címe, az e-mail cím tartalma, az abban megadott személyes adatok.
 • Hírlevélszolgáltatás: a természetes személy neve, e-mail címe.
 • Webshop regisztráció:
 • regisztrációs adatok: a természetes személy neve, e-mail címe, egy általa megadott belépési jelszó
 • kapcsolattartó adatok: természetes személy neve, telefonszáma
 • számlázási adatok: természetes személy neve, címe
 • Webshopon történő vásárlás: természetes személy neve, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, fizetési módra vonatkozó adatok, bankkártya adatok, megrendelés azonosítója, a megrendelt termékekre/szolgáltatásokra és azok vételárára/díjára vonatkozó adatok.

 

 1. A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő alkalmazottai, valamint az Adatkezelő részére weboldal üzemeltetési szolgáltatást, könyvelési, bankkártya-elfogadást, valamint kiszállítást biztosító vállalkozások. Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Érintett személyes adatait.

 

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett nem jogosult megrendelés leadására.

                   

 1. Az Érintett jogai

 

Átlátható tájékoztatás

 

Az Érintettnek joga, hogy az őt érintő adatkezelésekről tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást kapjon. Ezért az Adatkezelő minden adatkezeléssel is foglalkozó dolgozója kellő információval rendelkezik, hogy – amennyiben írásbeli tájékoztatás nem elérhető, vagy az nem ad az adott kérdésre választ, vagy az Érintettnek további kérdései lennének – az adatkezelésről kielégítő információt nyújtson. Amennyiben a kérdés azonnal nem válaszolható meg vagy a kérdés elektronikus úton vagy írásban érkezett, úgy az Adatkezelő 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet olyan formában, ahogy az Érintett a kérdést feltette, kivéve, ha ezt az Érintett más módon kéri.

A tájékoztatás díjmentes, ezért díj nem számítható fel.

Az Adatkezelő – tekintettel az adatkezelés jogalapjára és arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Érintettől gyűjti – az adatok megszerzésének időpontját megelőzően tájékoztatja az ügyfelet az adatkezelésről.

 

Hozzáférés joga

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő köteles kérelem esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátani.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

Törléshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte
 • az Érintett visszavonja az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • igazolható, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezeli
 • a személyes adatok törlését jogszabály előírja

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő adatkezelést igazoló jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az adatkezelő a korlátozást feloldja, mivel annak okai már nem állnak fenn, az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, a profilalkotást is, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
Koordináták: É 47°30’36.8”; K 19°02’54.2”

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Győr, 2021. október 1.

 

GYNO-CONT Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Adatkezelő

Scroll to Top