Szakirodalom

IRODALOM: KOMPLEX KONZERVATÍV TERÁPIA ÉS A SÚLYOZOTT HÜVELYI KÓNUSZOK HASZNÁLATAVan e nemzetközi irodalom a komplex konzervatív terápiáról?

International Urogynecology Journalban megjelent esettanulmány
Az International Urogynecology Journalban megjelent esettanulmány eredeti linkje

Mit mond a nemzetközi irodalom a súlyozott hüvely kónuszok használatáról?

?Training with vaginal cones provided significantly better pelvic floor muscle strength than did exercise without cones.?(1)

(A vaginális kónusszal végzett tréning szignifikánsan jobban erősítette a gátizomzatot, mint a kónusz nélküli gyakorlás.(1))

?The tendency of a vaginal cone to slip out again when inserted, giving the patient a feeling of losing the cone, produces a powerful sensory feedback, triggering pelvic contraction around the cone to prevent its dropping out.? (1)

(Mivel a súly a hüvelybe helyezés után a nehézségi erő hatására ki akar csúszni, a beteg úgy érzi, hogy elveszti a kónuszt. Ez az érzés kivált egy erős szenzoros feedback-et, amely a gátizomzat kónusz körüli összehúzódásához vezet, ennek elvesztését megakadályozva.(1))

?The study found compliance to be higher [with cones] as compared to pelvic floor exercise alone.? (1)

(A tanulmány szerint a kónusszal végzett tréningnek nagyobb elfogadottsága volt, mint a gátizom tornának őnmagában(1))

?Cone therapy is less invasive than surgery, can be performed by the patient at home without disrupting home life, is considerably less expensive and may be as effective as surgical correction.? (3)

(A kónusz terápia kevésbé invazív mint a műtét, otthon elvégezhető a megszokott életritmus megszakítása nélkül, lényegesen olcsóbb és ugyanolyan eredményes lehet, mint egy műtéti korrekció.(3))

?Vaginal cones would seem to be a simple and practical means of identifying and strengthening pelvic floor contractibility and hence improving genuine stress incontinence.? (5)

(A hüvelysúlyok egyszerű és célszerű eszközöknek tűnnek a gátizmok megtalálására és erősítésére, valamint a stressz inkontinencia javítására (5))

?After training, the capability of voluntary and reflex contraction of pelvic floor muscles was restored in all women [in the study].? (6)

(A tréning után a tanulmányban résztvevő összes hölgynél helyreállt az akaratlagos és reflektórikus gátizomműködés. (6))

?Because they require less medical or nursing time to teach, vaginal cones are a very cost effective option for the conservative management of genuine stress incontinence.? (7)

(Mivel ezeknek az eszközöknek a betanítása kevesebb orvosi illetve nővéri időt vesz igénybe, a hüvely kónuszok használata egy nagyon gazdaságos lehetőség a stressz inkontinencia konzervatív kezelésére. (7))

?The patients who benefit the most from this therapy are those with stress urinary incontinence of less than two years duration.? (8)

(A terápiának ezen formájából azok a betegek profitálnak a legtöbbet, akiknél a stressz inkontinencia tünetei kevesebb mint két éve állnak fenn. (8))

?The use of vaginal cones has been found to be effective and a preferable treatment method.” (9)

(A hüvely kónuszok használata hatásosnak bizonyult és mint kezelési módszer ajánlható. (9))

?The patient needs commitment to use the cones effectively, and this is easier to achieve if there is an input from health professionals.” (12)

(A betegeknek tanácsra van szükségük a kónusz használatát illetően és ez könnyebben elérhető, ha egészségügyi szakemberek végzik ezt a tanácsadást. (12))

?Vaginal cones may be recommended as a form of pelvic floor retraining for women with stress incontinence. (I-A)? (17)

(A hüvelykónuszok alkalmazása, mint a gátizomtorna egyik formája, ajánlható a stresszinkontinencia kezelésére.

(I-A) (17)

?Pelvic floor conditioning with vaginal cones is a good alternative to poor acceptance or insufficient availability of conventional exercises. (19)

(A hüvely kónuszokkal végzett gátizomerősítés jó alternatívája a hagyomásos gátizomtornának, amennyiben ennek elfogadása, illetve gyakorlásának lehetősége (értsd: képzett gyógytornász) nem kielégítő. (19))

?However, in objective assessment, the improvement in G1 (vaginal weight cone) was significantly higher than G2 (assisted pelvic floor muscle trainig) at 6 months.? (36)

(Az objektiv tünetek javulása hat hónap után szignifikánsan jobb volt a hüvelysúlyokkal kezelt betegeknél a kontrollált gátizomtornát végzőkkel szemben). (36)

?The use proportional of pads after treatment was reduced significantly in both groups. However, this reduction was significantly higher in group G1, at 6 and 12 months.? (36)

(Az inkontinencia betétek használata mind a két csoportban szignifikánsan csökkent. A csökkenés azonban a G1 csoportban (hüvelysúlyok) mind 6, mind 12 hónap után szignifikánsan magasabb volt, mint a kontrollált gátizomtornát végzőknél. (37)

?Cone therapy is an effective intervention for prevention and treatment of urinary incontinence.? (37)

(A kónusz terápia mind a vizeleti inkontinencia megelőzésében, mind ennek kezelésében hatásos módszer. (37))

“The therapy has no side effects and only require that the patient is motivated enough to put the cone in the vagina and take it out after the prescribed time period. Everything else is automatic.” (40)

(A kezelésnek nincs mellékhatása, az egyetlen követelmény a beteget arra motiválni, hogy a kónuszt a hüvelybe helyezze, illetve azt a kezelés után eltávolítsa. Minden más automatikusan történik. (40))

IRODALOMJEGYZÉK: A SÚLYOZOTT HÜVELYI KÓNUSZOK HASZNÁLATA


1

Testing and Training of the Pelvic Floor Muscles after Childbirth.

Acta Obstet Gynecol Scand 68:301 – 304

A. Jonasson

Sweden

1989

2

The conservative management of patients with symptoms of stress incontinence: A randomized, prospective study comparing weighted vaginal cones and interferential therapy.

Am J Obstet Gynecol 162:87 – 92

K.S Olah

England

1990

3

Vaginal cones: a conservative Method of Treating Genuine Stress Incontinence. British Journal of Obstetrics and Gynecology vol. 95. Pp. 1049 ? 1053

AB Peattie

England

1988

4

Cones versus Physiotherapy as Conservative Management of Genuine Stress Incontinence.

Neurourol Urodynam 7 (3): 72-3

A.B. Peattie

UK

1990

5

Vaginal Cones for the Treatment of Genuine Stress Incontinence.

Aust NZ J Obstet Gynaecol 30: 156 – 160

P.D. Wilson

New Zealand

1990

6

Use of Vaginal Cones for Pelvic Floor Conditioning of Post Partum Women and for Treatment of Urinary Incontinence.

Zentralbl Gynakol 118: 18 ? 28

W. Fischer

Germany

1996

7

A Randomized Trial of Vaginal Cones and Pelvic Floor Exercises in the Management of Genuine Stress Incontinence.

Neurourology and Urodynamics , 10: 393 – 4

J. Haken

UK

1991

8

Effectiveness of Vaginal Cones in Treatment of Urinary Incontinence. Urologic Nursing, 12: 269 -72

K. Moore

Canada

1992

9

Conservative management of genuine stress incontinence

British Medical Journal 319: 190

V. Khullar

UK

1999

10

Manegement of Urinary Incontinence in Woman

British Medical Journal 321: 1326 – 1331

R. Thakar

UK

2000

11

Pelvic Floor Reeducation for Stress Incontinence. Comparing British Journal of Community Nursing, 2001 Vol-6 No-5.

J. Laycock

UK

2001

12

Stress Incontinence. Weights Prove an Advance in Treatment. Professional Care of Mother & Child, November 1991, P-110-111.

M.E. Dolman

UK

1991

13

The Use of Weighted Vaginal Cones in the Treatment of Genuine Stress Incontinence.

Physiotherapy, 1990, Vol-76, No-8, P-430-432

T. Wrigley

UK

1990

14

Conservative Treatment of Stress Urinary Incontinence in Women ?

A Systematic Review of Randomized Clinical Trials.

British Journal of Urology., 82 181-191

LCM Berghmans

The Netherlands

1998

15

Neurophysiologic Effect of Vaginal Cone Application in Continent and Urinary Stress Incontinent Women

Int. Urogynecol. J., 6: 204 ? 208

F.M. Deindl

Germany

1995

16

Single-Blind, Randomised,Controlled Trial of Pelvic Floor Muscle Training, Electrical Stimulation, Vaginal Cones and No Active Treatment in the Management os Stress Urinary Inkontinence

Clinics, 63(4): 465 – 472

R.A.Castro

Brasil

2008

17

Conservative Management of Urinary Incontinence

J Obstet Gynaecol Can ; 28(12):1113-1118

R. Magali

Canada

2006

18

Conservative Management in Women. In: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A. , editor. Incontinence. 2nd. Plymouth, UK , Health Publications Ltd,; 2002. pp. 571?624.

P.D. Wilson

New Zealand

2002

19

Pelvic floor findings in urinary incontinence–results of conditioning using vaginal cones.
Acta Obstet Gynecol Scand. ;76(5):455-60.

W. Fischer

Germany

1997

20

Randomized prospective trial of vaginal cones vs Kegel exercises in postpartum primiparous women. In: Proceedings of the 20th Annual Meeting International Continence Society,

Neurourology and Urodynamics, 9: 434-435

P. Norton

England

1990

21

Pelvic Floor Exercisers versus Vaginal Weighted Cones in Genuine Stress Incontinence.

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology; 77: 89-93.

H. Cammu

Belgium

1998

22

Conservative Therapy of Female Genuine Stress Incontinence with Vaginal Cones.

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 62: 213-215.

A. Dellas

Switzerland

1995

23

Graded pelvic muscle exercise. Effect on stress urinary incontinence

J Reprod Med, 39 (9): 684-91

M. Dougherty

USA

1993

24

Effectiveness of two conservative modes of physical therapy in women with urinary stress incontinence. Neurourol Urodyn. 20: 591?599.

Arvonen T

Finnland

2000

25

Physiotherapy for persistent postnatal stress urinary incontinence: A randomised controlled trial. Obstet Gynecol. 2004;104:504?510.

C. Dumoulin

Canada

2004

 

Pelvic floor muscle training as treatment of stress incontinence.

The effectiveness of vaginal cones
Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi. ;83(4):498-504.

K. Kato

Japan

1992

27

Randomised Prospective Trial of Vaginal Cones versus Kegel. Exercises in Postpartum Primaparous Women: Dept of Obstetrics & Gynaecology, University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, Utah.

Neurourol Urodyn 1990; 9:434-5

P. Norton & J. Baker

USA

1990

 

28

The physiological basis of pelvic floor exercises in the treatment of stress urinary incontinence: Kvinno Centre, South Perth, Australia.

P. Papa Petros

Australia

1998

29

Pelvic Floor Exercise alone or with Vaginal Cones for the Treatment of Mild to Moderate Stress Urinary Incontinence in Premenopausal Women Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct.; 6: 14-17

D.Pieber

Austria

1995

30

Cones versus physiotherapy as conservative management of genuine stress incontinence

Neurourol Urodyn , 7 (3): 72-3

AB Peattle

UK

1988

31

Stress urinary incontinence: where are we now, where should we go?

Am J Obstet Gynecol. 1996;175:311?319.

J. DeLancey

USA

1996

32

Urinary Incontinence in Women: Evaluation and ManagementAm Fam Physician 62 (11): 2433-44

J.Patrick

USA

2000

33

A comparative study of vaginal cone therapy, cones Kegel exercises, and maximal electrical stimulation in the treatment of female genuine stress incontinence. In: Proceedings of the 23rd Annual Meeting International Continence Society

Neurourology and Urodinamics , 12: 436-7

BG Wiese

UK

1993

34

Vaginal cones: A conservative method of treating genuine stress incontinence.

E.Versi

UK

1988

35

Urogynaecological Examinations Before and After Conservative Treatment of Stress Incontinence Using Vaginal Cones

Geburtsh. u. Frauenheilk., 54: 390 -393

R. Voigt

Germany

1994

36

Vaginal weight cone versus assisted pelvic floor muscle training in the treatment of female urinary incontinence. A prospective, single-blind, randomized trial

MO Gameiro

Brazil

2010

37

Effect of Vaginal Weight cones on stress incontinence Middle East Journal of Age and Aging, 3 (3)

L. Neisani

Iran

2006

38

A prospective trial comparing interferential therapy and treatment using cones in patients with symptomps of stress incontinence

Neurourol Urodyn, 7 (3): 267-8

N. Bridges

UK

1988

39

A randomized prospective study comparing new vaginal cone and FES-Biofeedback Yonsei Med J 45(5): 879-84

JT Seo

South Korea

2004

40

The Effect of Training with Vaginal Weighted Cones and Pelvic Floor Exercises on the Strength of the Pelvic Floor Muscles: A Pilot Study. International Urogynecology Journal, 6;

T. Wrigley

UK

1995

Scroll to Top